Her er lovnormen for vår klubb.

 

 

Lovnorm_for_IL__-endelig_versjon_-_publisert_120112.DOC