Stigespill/ranking følger skoleruta med oppstart på høsten og avslutning på våren (mai/juni) med bankett og utdeling av flott vandrepokal til vinneren. Her er det påmelding via nett som gjelder (link nederst til høyre på hjemmesida). Rankinglista vil være oppdatert gjennom hele sesongen. Vinneren er den med flest 1. plasser i løpet av sesongen (står det likt etter endt sesong avgjøres det hele i en 5-sets kamp om 1.plassen):

 • Hver sesong innledes med plasseringsspill der alle plassene spilles om. Deretter møtes vi til ukentlig gruppespill onsdager kl. 19.30, basert på rankingplass og antall påmeldte (se gruppeoppsett stigespill under). Hvis noen foran deg ikke er påmeldt flyttes du opp i gruppesystemet. Resultatet i gruppa avgjør plassering for neste uke.

  Rangeringsregler:
  -Gruppevinner hver uke rykker automatisk opp til gruppa over; vinner gruppe 2 skal ha plass 4 på rankingen, vinner gruppe 3 skal ha plass 8 o.s.v…
  -Vi ønsker å premiere oppmøte på stigespill og praktiserer derfor (om mulig) automatisk nedrykk hvis en ikke deltar/er påmeldt. Første gang = 1 plass ned, 2 ganger på rad = 2 nye plasser ned, osv… (husk at alle gruppevinnere skal ha plass i gruppa over neste uke, så her risikerer en å bli plassert mer enn 1 plass ned hvis en ikke møter).
  -Resterende spillere plasseres på rankingen etter innbyrdes resultat internt i gruppene og ledige plasser på stigen.
  -Hvis 2 eller flere spillere som ikke har møtt kommer i konflikt om de samme plassene skal den spiller som ligger høyest plassert fra tidligere plasseres øverst.
  -Hvis en er påmeldt og ikke møter/ikke har gitt beskjed blir en plassert nederst på rankingen!

Gruppeoppsett stigespill:

1-6 påmeldte: 1 gruppe, 7-10 påmeldte: 2 grupper, 11-14 påmeldte: 3 grupper, 15-17 påmeldte: 4 grupper, 18-22 påmeldte: 5 grupper, 23 påmeldte eller flere: 6 grupper+

Ved 22 påmeldte eller færre møter alle til spill fra kl. 19.30 og gruppene spiller som normalt (alle mot alle), mens ved 23 påmeldte eller flere møter gruppe 6, 7, 8 osv. kl. 21 og begynner spill i sine grupper etter hvert som gruppe 1-5 blir ferdige (Kun gruppe 1-5 skal da møte kl. 19.30)

Tidligere vinnere:

2016/2017: Frode Bonsaksen

2015/2016: Frode Bonsaksen

2014/2015: Martin Gaze

2013/2014: Frode Bonsaksen

2012/2013: Kjetil Fjellgård

2011/2012: Dan Petersen